Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


shared:offtw

Offline Trash Wiki

Pro získání lokální kopie trashwiki dat můžete použít následující bash skript. (Vyžaduje bash alespoň verze 4, curl a wget)

offtw
#!/usr/bin/env bash
 
function list_content() {
 curl -s $1 \
 | grep -E 'HREF="[a-zA-Z]' \
 | sed 's/^.*HREF="//;s/".*$//'
}
 
function download_content() {
 local prefix_local=$1
 shift
 for entry in $@
 do
  if grep '/$' <<< $entry &>/dev/null
  then
   local list=$(list_content ${prefix_local}${entry})
   download_content "${prefix_local}${entry}" $list
  else
   local dir=./$(sed 's/^http:\/\/trashwiki.cz\/data\///' \
    <<< ${prefix_local})
   mkdir -p $dir
   cd $dir
   wget --no-verbose ${prefix_local}${entry}
   cd $OLDPWD
  fi
 done
}
 
prefix="http://trashwiki.cz/data/pages/"
content=$(list_content $prefix)
download_content $prefix $content
/htdocs/trashwiki.cz/data/pages/shared/offtw.txt · Poslední úprava: 2013/03/01 08:41 (upraveno mimo DokuWiki)