Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


trash_code:tc46

Trashcode 46

 • Navrhnout funkcionální jazyk s integrovanou noSQL databází
 • Databáze má tvar klíč - hodnota. Klíč je string. Hodnota je funkce.
 • Na začátku
 • Základní integrované funkce:
  • zavolat buňku EVAL(KEY): vrátí hodnotu vyhodnocené funkce v zadané buňce
  • na počátku existuje nekonečné množství buněk s hodnotou NIL
  • operace zapsat novou buňku INSERT(EXPR): vytvoří novou buňku se zadanou hodnotou a vrátí klíč, který dostala
  • operace přepsat existující buňku UPDATE(KEY,EXPR): upraví buňku (pokud existuje), jinak ji vytvoří
  • operace mazání: UPDATE(KEY,NIL)
  • operace najdi všechny: COLLECT() - přijímá funkci jako argument, která na základě hodnoty buňky rozhodne, zda ji do výsledku zahrne či nikoliv, funkce může sbírat jen klíče, nemusí načítat hodnoty
  • operace načti: FETCH(KEY) - vrátí hodnotu buňky dle klíče
  • atd…
 • Koncept:
  • chci MAX(1,5) - zavolá se EVAL(MAX,1,5)
   • 1. najde se buňka s klíčem MAX
   • 2. načte se funkce v této buňce
   • 3. tato funkce se vyhodnotí s parametry 1 a 5
   • 4. vrátí se výsledek operace
/htdocs/trashwiki.cz/data/pages/trash_code/tc46.txt · Poslední úprava: 2013/03/01 08:41 (upraveno mimo DokuWiki)