Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


trash_code:trash_code

Trashcode projekty

Projekt 1

 • Definovat pravidla skladování hudby
 • Realizovat kontrolní program

Projekt 2

 • Navrhnout a realizovat expertní systém pro výběr operačního systému

Projekt 3

 • Navrhnout a realizovat expertní systém pro výběr programovacího jazyka

Projekt 4

 • Navrhnout systém pro uskladnění nesouvislých informací (redesign Trash Wiki?)
 • Projekt je nesmysl. Nic vhodnějšího než wiki se pro uskladnění nesouvislých a měnících se informací používat nedá.

Projekt 5

 • Navrhnout a realizovat simulátor vektorového procesoru

Projekt 6

 • Navrhnout a realizovat simulátor skrytých pamětí

Projekt 7

 • Navrhnout a implementovat jednoduchý skriptovací jazyk
 • Využít virtuální stroj parrot
 • Pojmout projekt jako výukový - bohatá dokumentace

Projekt 8

 • Implementovat interpretr skriptovacího jazyka v hardwaru
 • Použít platformu Arduino
 • Jako jazyk vybrat třeba Forth
 • Možno definovat vlastní druhy komunikačních protokolů (pravděpodobně sériové)

Projekt 9

 • Sepsat studii optických mikroprocesorů

Projekt 10

 • Sepsat studii programovacího jazyka Fortress
 • Vytvořit sérii článků pro tuzemský webový portál

Projekt 11

Projekt 12

 • Navrhnout a realizovat ultimátní zkoušeč slovíček
 • Nezapomenout na symboly jiných abeced

Projekt 13

Projekt 14

Projekt 15

 • Naprogramovat platformovou hru
 • Využít grafického rozhraní

Projekt 16

 • Navrhnout a realizovat český portál s tématikou anime

Projekt 17

 • Postavit počítač
 • Realizovat ALU, pamět, controller, vstup a výstup

Projekt 18

 • Navrhnout a realizovat komprimační program založený na složení několika různých komprimačních metod
 • Možný postup: bwt, mtf, lzw

Projekt 19

 • Navrhnout a realizovat jednoduchou neuronovou síť

Projekt 20

 • Navrhnout a realizovat analyzátor souborového systému
 • Stačí podpora základní FS jako je FAT12/16/32, UFS atp.

Projekt 21

 • Navrhnout a realizovat visuální pomůcku pro práci s Karnaughovými mapami
 • Vytvořit algoritmus, který ji minimalizuje a převede do CNF (např. genetický algoritmus)
 • Vstup a výstup = textový soubor, možná klikátko přes GUI

Projekt 22

 • Implementovat šifrovací a dešifrovací program
 • Využít znalosti z DML - RSA
 • Možnosti používat i šifry DES, AES, Hill Cipher, rot13, ..
 • Modulární návrh

Projekt 23

 • Abstraktní taktická desková hra Abalone
 • Návrh a realizace systému pro ukládání, prohlížení a protokolu pro síťové hraní a sledování hry

Projekt 24

 • Návrh a realizace nástroje pro práci s matematickými tělesy

Projekt 25

 • Navrhnout a realizovat skriptovací jazyk pro práci s formálními jazyky
 • Pokračování projektu poga

Projekt 26

 • Zvážit vytvoření jedné velké internetové encyklopedie, nejen pro FEL
 • Možnosti: standardní wiki, vlastní wiki, blog, LaTeX
 • LaTeXový dokument by byl dobrý např. pro opakování si základní látky na magistru

Projekt 27

Projekt 28

 • Vyzkoušet použití databáze SQL a obslužného programu jako archivačního nástroje pro hudbu.

Projekt 29

 • Napsat webovky v C nebo C++, napojit je jako modul do Apache.

Projekt 30

 • Sestavit vlastní distribuci GNU/Linux
 • Využít LFS

Projekt 31

 • Navrhnout a implementovat uživatelský interface ve stylu LCARS
 • Využít kódy stávajících správců oken nebo desktopových prostředí

Projekt 32

 • Napsat driver FS
 • buď ext3/4 pro FreeBSD/OpenBSD nebo (raději) UFS/UFS2 rw driver + utils pro GNU/Linux
 • pro odvážné HammerFS na GNU/Linux či FreeBSD (nebo OpenBSD)

Projekt 33

 • Vytvořit studii o vlivu použití různých souborových systému na rychlost provádění virtualizovaného systému (qemu, virtualbox, ..)

Projekt 34

 • Implementovat obdobu fortune.

Projekt 35

 • Implementujte šablonový systém pro programátory.
 • Systém by měl umět vytvářet šablony zdrojových souborů různých programovacích jazyků se snadnou možností přidávat další šablony. Například Makefile, C++, Haskell, ..
 • Uživatel by měl mít možnost při vybírání šablony případně ovlivnit její obsah.
 • Příklad použití: Programátor chce nový zdrojový soubor v jazyce LaTeX, typu článek s předvolenou podporou češtiny a předpřipravenou základní strukturou. Dále k tomuto souboru chce vytvořit Makefile.
 • Zvažte podporu vytváření celých projektů (projektových adresářů se soubory jako README, LICENSE, AUTHORS, ..)
 • Systém nesmí být příliš komplexní, aby zvolení šablony nezabralo uživateli více času než její napsání. Zároveň by neměl být příliš triviální, aby bylo možné jej flexibilně používat a upravovat.

Projekt 36

 • Implementujte Memory Array Redcode Simulator (MARS)
 • Program by měl umožňovat snadné debugování

Projekt 37

 • Navrhněte a implementujte virtuální turingův stroj (simulátor TM)

Projekt 38

 • Implementujte vytváření tar archivů v programu suckless tar

Projekt 39

 • Implementujte jednoduchou kalkulačku (*, +, -, /, mod) s neomezenou přesností (libovolně velká čísla).

Projekt 40

 • Implementujte program pro řešení hlavolamu "patnáctka"
 • Vstupem je rozmístění kostiček na ploše, výstupem je sekvence pohybů ("doleva", "nahoru", "doprava", ..) vedoucí k výsledku

Projekt 41

Projekt 42

 • Implementujte množinu v jazyce C pomocí AVL stromu
 • Implicitní datový typ množiny by měl být void *

Projekt 43

 • Implementujte komprimační program postavený na algoritmu LZ77
 • Implementujte komprimační program postavený na algoritmu LZ78
 • Implementujte komprimační program postavený na algoritmu LZW

Projekt 44

 • Implementovat sadu překladačů z/do poga formátu
 • poga2ebnf
 • ebnf2poga
 • dot2poga

Projekt 45

 • Navrhnout a implementovat engine/framework pro interactive fiction.

Projekt 46

/htdocs/trashwiki.cz/data/pages/trash_code/trash_code.txt · Poslední úprava: 2013/03/01 08:41 (upraveno mimo DokuWiki)